.

 جهت تعیین وقت ملاقات حضوری ارباب رجوع با مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در روزهای دوشنبه با شماره 31821201 تماس حاصل فرمایید.