.
دیدار با اعضاء هیات رئیسه پارلمانی شورای بانوان استان
دیدار با اعضاء هیات رئیسه پارلمانی شورای بانوان استان


جمعی از اعضاء هیات رئیسه پارلمانی شورای بانوان استان باتفاق مدیر کل دفتر بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی روز دوشنبه مورخ 29 آبان ماه با مشاور استاندار و مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی دیدار نمودند .
در این دیدار خانم سلجوقی با اشاره به فعالیتهای این شورا در قالب کمیته های تخصصی آموزش و پژوهش اشتغال اقتصاد و جذب سرمایه گذاری فرهنگی و مهارتهای اعضاء در ارائه خدمات مشترک به بانوان ایرانی و پناهنده آمادگی پارلمان شورای بانوان استان را در جهت تقویت همکاریها با اداره کل امور اتباع خاطر نشان نمودند.
آقای عجمی نیز در این دیدار با تشریح اقدامات و فعالیتهای اداره کل امور اتباع در حوزه های آموزشی بهداشتی معیشت فرهنگی اشتغال زایی حرفه آموزی و توانمند سازی پناهندگان برای جمعیت 320 هزار نفری دارای مدارک قانونی که 95 درصد آنها در شهر مشهد سکونت دارند به همکاریها و تعاملات با سایر سازمانها و سازمانهای بین المللی در جهت ایجاد و تقویت ساختار های لازم اشاره نمودند.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۵۱