.
دیدار با جمعی از نمایندگان خارجی و تشکل های فرهنگی
دیدار با جمعی از نمایندگان خارجی و تشکل های فرهنگی


جمعی از نمایندگان سفارتخانه های سوئد و نروژ، ریاست دفتر کمیساریای عالی پناهندگان مشهد  و مسئولین سازمانهای خارجی و موسسات و تشکلهای فرهنگی اتباع خارجی مشهد روز سه شنبه مورخ 30 آبانماه با مشاور استاندار و مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی ملاقات نمودند.
مدیر کل امور اتباع در این دیدار با تشریح آمار حضور و برخورداری پناهندگان از خدمات و تسهیلات ارائه شده در بخشهای آموزشی ،بهداشتی ، اشتغال ، امور فرهنگی و حقوقی به همکاریها و تعاملات مطلوب این اداره کل با دفتر کمیساریای مشهد در اجرای پروژه های مشترک خدمات رسانی به پناهندگان از قبیل ساخت واحد های آموزشی بهداشتی و اشتغال زایی اشاره نمودند.
آقای مولوگتا ریاست دفتر کمیساریا نیز در این دیدار از خدمات دولت ج.ا.ا و خصوصا اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی در ایجاد و تقویت بسترهای خدمات رسانی مورد نیاز پناهندگان تقدیر و تشکر نمود و توجه و حمایت بیش از پیش جامعه بین الملل را در کاهش نیازمندیهای جامعه پناهندگان خاطر نشان نمود .
آقای میکائیل گریند ساتر ریاست هیات اعزامی در این ملاقات تصریح نمود میزان و گستردگی خدمات ارائه شده و نحوه پذیرایی دولت  ج.ا.ا از پناهندگان بی نظیر است و اعضاء هیات بازدید کننده تحت تاثیر کیفیت و تنوع خدمات ایجاد شده برای پناهندگان قرار گرفتند.
نمایندگان سفارتخانه های یاد شده باتفاق نمایندگان اداره کل امور اتباع و دفتر کمیساریا وضعیت سکونت پناهندگان افغانستانی را در مهمانشهر تربت جام و همچنین ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای در مشهد را مورد بازدید قرار دادند.
در انتهای این ملاقات مجوزهای فعالیت موقت برخی تشکلهای فرهنگی پناهندگان فعال در شهر شهد توسط مدیر کل امور اتباع و ریاست دفتر کمیساریا به مسئولین مربوطه ارائه گردید.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۶۶