.
برگزاری پنجمین کارگاه آموزشی بررسی حقوق پناهندگان
برگزاری پنجمین کارگاه آموزشی بررسی حقوق پناهندگان


مدیر کل امور اتباع در این کارگاه آموزشی با اشاره به تاریخچه حضور پناهندگان در استان و  برنامه ریزی های انجام شده جهت ایجاد و تقویت زیر ساختهای آموزشی ، بهداشتی و درمانی به پناهندگان  توضیحاتی پیرامون  پذیرش ، ساماندهی و قانونمند نمودن حضور پناهندگان را ارائه نمودند.
ایشان تحصیل 77000 دانش آموز اتباع خارجی مجاز و غیر مجاز در مدارس استان ، صدور مجوز فعالیت موسسات مردم نهاد اتباع خارجی  در حوزه های معیشتی و بهداشتی ، ارائه خدمات بهداشتی و برخورداری پناهندگان از بیمه سلامت ، برگزاری دوره های آموزش های فنی و مهارتی ، ارائه خدمات حقوقی از جمله ثبت ازدواج و تحصیل تابعیت را از جمله اقدامات و خدمات انجام شده برای پناهندگان ساکن استان برشمردند.
ریاست دفتر کمیساریای مشهد نیز از حمایتهای دولت ج.ا.ا در پذیرش و ارائه خدمات مختلف به پناهندگان قدردانی نمود و انجام طرحهای مشترک با اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی و سایر سازمانهای مرتبط با پناهندگان را موجب ایجاد شرایط مطلوب زندگی  و توجه دولت ج.ا.ا و جامعه بین الملل به نیازمندیهای پناهندگان برشمرد.
در ادامه این کارگاه آموزشی کمیته های تخصصی با طرح موضوعات مختلف پناهندگی تشکیل و پس از بررسی های حقوقی توسط وکلا نقطه نظرات کارشناسی و حقوقی ارائه  و در زمینه چگونگی رسیدگی  و پیگیری  درخواستهای حقوقی پناهندگان از دیدگاه قوانین و مقررات دولت ج.ا.ا و  قوانین بین المللی نکات اصولی و اساسی تبادل نظر و گفتگو شد.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۱۱۰