.
دیدار با ریاست کمیساریای عالی پناهندگان ایران
دیدار با ریاست کمیساریای عالی پناهندگان ایران


آقای سیوانکا داناپالا از تعاملات و همکاریهای سازنده دفتر کمیساریای عالی پناهندگان مشهد با اداره کل امور اتباع استان خراسان رضوی در راستای تسریع و تسهیل نمودن خدمات رسانی به پناهندگان قدردانی نمود و اشاره داشت  در سایه ارتباطات مطلوب شاهد انجام برنامه ها و پروژ های موفقی در استان خراسان رضوی بودیم. 
ریاست نمایندگی کمیساریای عالی پناهندگان ایران که تا چند مدت آینده ماموریت جدید خود را در کشور چین بر عهده خواهد گرفت از حمایتهای ج.ا.ا از کمیساریای عالی پناهندگان تقدیر و تشکر کرد و اعلام آمادگی نمود  این نهاد بین المللی برای ارائه راه حلهای مناسب برای پناهندگان همکاریهای خود را با دولتهای ایران و افغانستان توسعه بخشد و از تجارب ارزشمند کسب شده طی دوران ماموریت در ایران جهت کمک رسانی به پناهندگان استفاده مطلوبتری نماید.
ایشان نفش ج.ا.ا را در مذاکرات جهانی و منطقه ای برای ایجاد صلح و آرامش و کاهش تنشهای متاثر از بحرانهای پناهندگی بسیار سازنده خواند و اظهار امیدواری نمود سایر کشورها نیز همانند ایران بطور فعال ایفای نقش نمایند.
آقای عجمی نیز در این دیدار با اشاره به مدیریت کارآمد ریاست کمیساریای عالی پناهندگان ایران در دوران تصدی مسئولیت  در این نهاد بین المللی برقراری ارتباط مطلوب با دفاتر امور اتباع و کمیساریا در استانها را حائز اهمیت خواندند و خاطر نشان نمودند با توجه به منابع موجود سعی و تلاش خوبی برای ارائه کمکهای مورد نیاز به جامعه پناهندگان صورت پذیرفته  است.
مدیر کل امور اتباع با بیان شرایط کشور افغانستان و مرزهای مشترک و طولانی استان خراسان رضوی با آن کشور ورورد غیر قانونی اتباع افغانستان خصوصا کودکان به ایران و بی توجهی مقامات دولتی افغانستان را در این خصوص یاد آور شدند و ابراز امیدواری نمودند در افغانستان بسترهای لازم برای ماندگاری اتباع افغانستانی در کشورشان فراهم گردد.
آقای مولوگتا ریاست دفتر کمیساریای عالی پناهندگان مشهد نیز از حمایتها و کمک های اداره کل امور اتباع استان خراسان رضوی قدردانی نمود و برگزاری کارگاههای آموزشی ، بازدیدها و طرحهای مشترک را جهت تسریع در فعالیتها و خدمت رسانی به پناهندگان استان از  جمله اقدامات انجام شده برشمرد.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۱۲۱