.
دیدار با سر کنسول افغانستان در مشهد
دیدار با سر کنسول افغانستان در مشهد


سر کنسول افغانستان در مشهد روز پنجشنبه 30 آذرماه با مشاور استاندار و مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی ملاقات نمود. در این دیدار جناب آقای راغی . آقای حیدری را به عنوان مسئول  جدید امور مهاجرین در کنسولگری معرفی نمودند و در ادامه جلسه پیرامون مسائل مختلف اتباع گفتگو و تبادل نظر شد.
 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۱۰۰