.
دیدار با ریاست جدید سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی خراسان رضوی
دیدار با ریاست جدید سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی خراسان رضوی


ریاست جدید سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی خراسان رضوی روز چهارشنبه مورخ 6 دیماه با مشاور استاندار و مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی ملاقات نمود . 
در این ملاقات آقای کریمی با اشاره به فعالیتهای این سازمان در استان به تعاملات و همکاریهای موجود با اداره کل امور اتباع جهت ارائه خدمات فرهنگی به  اتباع خارجی شناسایی و شناساندن  ظرفیتها و استعدادهای علمی و فرهنگی پناهندگان را به رایزنان فرهنگی این سازمان در خارج کشور حائز اهمیت خواند و بیان داشت در سایه تقویت ارتباطات بین دستگاهی خصوصا با  اداره کل امور اتباع  می توان نسبت به هم افزایی و استفاده  مطلوبتر از فرصتها و ظرفیتهای موجود گاهای موثرتری برداشت.
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی نیز با توصیف اقدامات اخیر انجام شده جهت ارتقاء سطح خدمات فرهنگی به اتباع حارجی در استان خصوصا در زمینه صدور مجوزهای فعالیت تشکلهای فرهنگی و برگزاری جلسات  هم اندیشی با نخبگان و فرهیختگان پناهندگان را از جمله فعالیتهای اداره کل امور اتباع در حوزه های فرهنگی برشمردند.
آقای عجمی برگزاری مسابقات افغانستان شناسی و حضور قشر جوان و تحصیلکرده  پناهنده را در این مسابقات  به منظور  آشنایی آنها با هویت  خود  گامی مهم در راستای فعالیتهای فرهنگی عنوان داشتند و خاطر نشان نمودند سال جاری نیز برنامه ریزی و هماهنگی برای برگزاری این مسابقات در حال انجام می باشد.
ایشان تصریح نمودند سازمانهای مرتبط با اتباع خارجی در راستای ماموریتها و مسئولیتهای سازمانی خود برای حمایت و ارائه خدمات به اتباع خارجی می بایستی تلاش نمایند و ضمن شناسایی استعدادها توجه جدی در جهت نخبه شناسی و نخبه پروری را در برنامه ریزیها مورد توجه قرار دهند.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۸۰