.
دیدار با ریاست سازمان پزشکان بدون مرز
دیدار با ریاست سازمان پزشکان بدون مرز


ریاست سازمان پزشکان بدون مرز  روز سه شنبه مورخ 96/11/24  در ملاقات با معاون اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی از تمایل و آمادگی  آن سازمان برای ارائه خدمات پزشکی به پناهندگان افغانستانی ساکن شهر مشهد خبر داد و افزود در حال پیگیری و هماهنگی جهت استقرار  تیم پزشکی مربوطه  در محل فعالیت  دفتر مشهد می باشند.
آقای احمدی نیز در این ملاقات رسیدگی به وضعیت بهداشتی پناهندگان را از اولویتهای اداره کل امور اتباع بر شمردند و با توجه به فعالیت آن سازمان در سالهای گذشته در شهر مشهد ارتقاء سح خدمات بهداشتی مورد نیاز پناهندگان را خاطر نشان نمودند.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۱۲۷