.
دریافت جزوه مسابقات کشوری افغانستان شناسی
دریافت جزوه مسابقات کشوری افغانستان شناسی

   برگزیدگان مرحله استانی مسابقات افغانستان شناسی میتوانند جزوه علمی مربوط به مسابقات کشوری را از اینجا دریافت نمایند . 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۳
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۱۴۶