.
آغاز دوره های آموزش کشوری کارکنان ادارات کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
آغاز دوره های آموزش کشوری کارکنان ادارات کل امور اتباع و مهاجرین خارجی


   دوره های آموزش کارکنان ادارات کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانها در شهر مقدس مشهد آغاز بکار نمود. در مراسم افتتاحیه دوره های آموزشی  که جمعی از مسئولین و کارشناسان ادارات کل امور اتباع استانها حضور داشتند معاون اداره کل امور اتباع خراسان رضوی ضمن خیر مقدم به میهمانان به تاریخچه حضور اتباع خارجی در  این استان اشاره نموده و به تشریح خدمات اداری و حقوقی و همکاریهای مشترک با سایر دستگاههای ذیربط و سازمانهای بین المللی مرتبط با پناهندگان پرداختند. ایشان همچنین اهمیت و ضرورت برگزاری دوره های آموزشی برای ارتقاء  دانش و تجربه کاری و افزایش تعاملات اداری بین کارکنان ادارات امور اتباع  را بسیار ضروری خواندند. 
در این دوره های آموزشی کارشناسان هر حوزه  در کلاسهای آموزشی که در زمینه  مسائل اجرایی و اداری و خصوصا نحوه ارائه خدمات مطلوبتر به پناهندگان بوده شرکت نموده و ضمن فراگیری اصول و فرایند های  اجرایی مربوطه به کسب تجارب بیشتر در هر حوزه کاری پرداختند.
این دوره های آموزشی  برای 2 گروه از کارشناسان ادارات کل اموراتباع استانها از تاریخ 96/12/10 الی 96/12/12 برای گروه اول و از تاریخ 96/12/14 الی 96/12/16 برای گروه دوم با موضوعات مختلف آموزشی به میزبانی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی برگزار می گردد.

         

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۱۴۳