.
آغاز دومین مرحله  دوره های آموزشی  کشوری کارکنان ادارات کل اتباع
آغاز دومین مرحله دوره های آموزشی کشوری کارکنان ادارات کل اتباع


  در مراسم افتتاحیه دومین دوره های آموزشی مشاور استاندار و مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی از برنامه ریزیها ، حمایتها و مساعدتهای اداره کل امور اتباع وزارت کشور در برگزاری این دوره ها قدردانی نمودند و خواستار استمرار دوره های آموزشی بر حسب نیازهای اداری و اجرایی کارشناسان مربوطه در ادارات امور اتباع شدند.
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی در ادامه به بیان موقعیت جغرافیایی استان ، وضعیت آماری حضور و اقامت اتباع خارجی و نحوه ارائه خدمات در حوزه های آموزشی ، بهداشتی ، فرهنگی ، معیشت و اشتغال زایی پناهندگان اشاره نمودند و اجرای برخی طرحهای مشترک با دفتر کمیساریای عالی پناهندگان مشهد و شرکای اجرایی با  احتساب اعتبارات موجود در جهت خدمت رسانی به پناهندگان را یاد آور شدند.
ریاست دفتر کمیساریای عالی پناهندگان مشهد نیز در این مراسم با اشاره به فعالیتهای این نهاد بین المللی در راستای ارتقاء  ظرفیتهای خدمات رسانی به پناهندگان طی سالهای گذشته از حمایتها و مساعدتهای  دولت ج.ا.ا و به خصوص اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی به پناهندگات قدردانی نمود و اظهار داشت جمهوری اسلامی ایران جایگاه اول را در میان سایر کشورهای مهاجر پذیر در دنیا به لحاظ  شرایط میزبانی و خدمات رسانی به پناهندگان را دارد.
آقای مولوگتا اهداف بشردوستانه این نهاد بین المللی برای خدمت رسانی به پناهندگان را منطبق و متناسب با آموزه های دینی اسلام   برای  حمایت از افراد نیازمند کمک بیان داشت و ضرورت استمرار آموزش و یادگیری را برای توسعه جوامع  بسیار حائز اهمیت خواند.


          

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۲۳۵