.
همایش مشترک مدیران کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در امور پناهندگان
همایش مشترک مدیران کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در امور پناهندگان


درراستای تعامل مطلوبتر و ارتقاء سطح همکاریها و فعالیتهای مشترک بین ادارات امور اتباع و مهاجرین خارجی استانها با کمیساریای عالی پناهندگان در اجرای  طرحها و برنامه های پیش بینی شده و شناخت بیشتر از قوانین و مقررات بین المللی در حوزه های حمایتی و آموزشی پناهندگان نشست مشترکی به میزبانی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی برگزار گردید.
در سومین روز از برگزاری  این همایش مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی ضمن تشریح جایگاه استان خراسان رضوی از حیث پذیرش و ارائه خدمات به پناهندگان در مقایسه با سایر استانهای پناهنده پذیر و شرایط جغرافیایی این استان آشنایی مدیران امور اتباع را با قاونین و مقررات بین المللی در حوزه پناهندگان را به منظور توسعه همکاریها با کمیساریای عالی پناهندگان بسیار حائز اهمیت خواندند.
آقای قلی زاده معاون اداره کل امور اتباع وزارت کشور نیز به تبیین سیاسیتهای داخلی  و قوانین مصوب در حوزه پناهندگان اشاره داشتند و خاطر نشان نمودند برخی از قوانین و مقررات بین المللی مربوطه منطبق بر اصول و مقررات داخلی کشور و دیدگاههای قانونی و اعتقادی جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی به نیازها و فراهم نمودن بسترهای خدمات رسانی به پناهندگان می باشد.
در این نشست مشترک کارشناسان کمیساریای عالی پناهندگان  مطالب و موضوعات آموزشی در زمینه حقوق کودکان پناهنده و قوانین بین المللی در  شناسایی و حمایت از پناهندگان را ارائه نمودند.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۲
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۳۷۸