.
دیدار با مسئولین سازمان پزشکان بدون مرز
دیدار با مسئولین سازمان پزشکان بدون مرز


مسئولین و نمایندگان سازمان پزشکان بدون مرز مشهد روز دوشنبه مورخ 97/1/20 با مشاور استاندار و مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی ملاقات  نمودند . این ملاقات که در اولین روز کاری فعالیت رسمی این سازمان در سال 97 و در شهر مشهد بود با هدف هماهنگی و تعاملات مورد نظر و حمایتهای اداره کل امور اتباع از برنامه های این سازمان برگزار شد.
آقای اولویه با قدردانی از حمایتها و مساعدتهای اداره کل امور اتباع استان خراسان رضوی به تلاش و جدیت این سازمان برای رسیدگی و ارائه خدمات بهداشتی و پزشکی به پناهندگان در شهر مشهد اشاره نمود . 
مدیر کل امور اتباع در این جلسه ضمن خیر مقدم و استقبال از حضور و فعالیت سازمان پزشکان بدون مرز در مشهد جهت ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به پناهندگان بیان داشتند ایجاد و تقویت بستر های خدمات رسانی به پناهندگان متناسب با  جمعیت قابل توجه  آنها و نیازهای موجود خصوصا در زمینه های معیشتی  و بهداشتی در اولویت قرار گیرد . ایشان خاطر نشان نمودند استان خراسان رضوی قابلیتها و ظرفیتهای بسیار خوبی برای پذیرش و حضور سازمانهای خارجی مرتبط با پناهندگان دارد و چنانچه سازمانهای خارجی مربوطه در زمینه های معیشتی و بهداشتی پناهندگان تمایل به فعالیت داشته باشند  از حمایتهای لازم  برخوردار خواهند شد. .
آقای عجمی به پیگیرهای جدی مسئولین این سازمان برای استقرار کادر پزشکی در شهر مشهد اشاره نمودند و انجام هر گونه فعالیت ها و برنامه های اجرایی پروژه سازمان پزشکان بدون مرز در مشهد را مستلزم  رعایت چارچوب و مقررات مربوطه  و همچنین هماهنگی با اداره کل امور اتباع استان خراسان رضوی خاطر نشان نمودند.

    

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۳۱۰