.
دیدار با مدیر کل اتباع خارجی سازمان تامین اجتماعی کشور
دیدار با مدیر کل اتباع خارجی سازمان تامین اجتماعی کشور


مدیر کل اتباع خارجی سازمان تامین اجتماعی کشور باتفاق معاونین و کارشناسان مربوطه روز یکشنبه مورخ ۲۳ اردیبهشت با مشاور استاندار و مدیر کل امور اتباع استان خراسان رضوی ملاقات نمودند.
آقای دکتر خزایی در این جلسه با ارایه توضیحاتی پیرامون شرح وظایف سازمانی برای پوششهای بیمه ای اجباری و اختیاری اتباع ایرانی و خارجی به تاثیر و اهمیت برخورداری اتباع خارجی دارای مدارک قانونی از مزایای بیمه تامین اجتماعی اشاره داشتند و در این رابطه تقویت اقدامات تبلیغاتی و اطلاع رسانی را خاطر نشان نمود.
مدیر کل امور اتباع نیز در این دیدار با اشاره به موقعیت استان خراسان رضوی از حیث جمعیتی در مقایسه با سایر استانها و خدمات ارایه شده به جمعیت ۳۲۰ هزار نفری اتباع خارجی در استان به اقدامات بین سازمانی و اطلاع رسانی مربوطه اشاره داشتند.
آقای عجمی ضرورت برخورداری اتباع خارجی از مزایای بیمه تامین اجتماعی را حایز اهمیت خواندند و توصیه نمودند همانطور که شرایط حضور و اشتغال اتباع خارجی فراهم شده بسترهای لازم برای تشویق و ترغیب اتباع خارجی به بیمه تامین اجتماعی نیز بیش از پیش صورت پذیرد.
ایشان بیان داشتند الزام  پوشش بیمه تامین اجتماعی اتباع خارجی دارای مجوز اشتغال بعنوان ضرورت در مرکز مورد بررسی و برنامه ریزی قرار گیرد و از ظرفیت کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی استفاده شود.

  

 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۷
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۳۴۵