.
برگزاری جلسه کمیته هماهنگی بیمه سلامت اتباع خارجی استان
برگزاری جلسه کمیته هماهنگی بیمه سلامت اتباع خارجی استان


جلسه کمیته هماهنگی بیمه سلامت استان در تاریخ 3 تیرماه 97 با حضور جناب آقای عجمی مشاور استاندار و مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی ، جناب آقای دکتر رمزی مدیرکل بیمه سلامت استان خراسان رضوی ، مسئول دفتر مشهد کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، ریاست انجمن صنفی دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی و تعدادی از کارشناسان ادارات مذکور برگزار شد.

جناب آقای عجمی مشاور استاندار و مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی در این جلسه ضمن تقدیر از مساعی اعضای کمیته هماهنگی بیمه سلامت استان گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای اجرای موفق طرح بیمه سلامت در استان ارائه نمودند . اهتمام دستگاه های مرتبط در افزایش سطح کمی و کیفی خدمات درمانی به جامعه پناهنده ساکن در کشور و مزایای طرح بیمه سلامت در ارتقاء وضعیت سلامت پناهندگان و کاستن از هزینه های درمانی آنان و لزوم فرهنگ سازی در این زمینه از جمله مسائل مطرح شده توسط ایشان بود

در ادامه جلسه جناب آقای دکتر رمزی ضمن اشاره به آمار بیمه سلامت پناهندگان ساکن در استان در سنوات گذشته و با توجه به اهمیت بیمه سلامت پناهدگان در نظام سلامت کشور بر لزوم فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در این خصوص تاکید نمودند .

ریاست دفتر مشهد کمیساریا عالی پناهندگان در مشهد نیز ضمن تشکر از مساعی ج.ا.ایران در ارائه خدمات به جامعه پناهندگان ساکن در کشور به چالش های پیش روی اجرای موفق این طرح اشاره نمودند .

در پایان جلسه نیز جناب آقای عجمی با اشاره به اینکه اطلاعات بیش از 10 هزار نفر از اقشار آسیب پذیر استان برای استفاده از خدمات رایگان بیمه ای در اختیار دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی و اداره کل بیمه سلامت قرار گرفته است تاکید نمودند که اقشار آسیب پذیر واجد شرایطی که تا کنون برای دریافت دفترچه های بیمه سلامت خود اقدام ننموده اند تا تاریخ 15 تیرماه فرصت دارند برای دریافت دفترچه های بیمه به دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی مراجعه نمایند


تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۳
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۲۱۲