.
اطلاعیه مهم : بیمه سلامت
اطلاعیه مهم : بیمه سلامت


«نظر به آغاز طرح صدور و تمدید دفترچه بیمه سلامت برای اتباع خارجی دارنده کارت آمایش معتبر از تاریخ 97/1/14 و پیرو اطلاع رسانی های قبلی، بدینوسیله به اطلاع کلیه اقشار آسیب پذیری که اسامی آنان جهت بهره مندی از خدمات رایگان بیمه ای به دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی و اداره کل بیمه سلامت استان خراسان رضوی اعلام شده است میرساند که فقط تا تاریخ 97/4/15 فرصت دارند جهت اخذ دفترچه بیمه به دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی مراجعه نمایند . بدیهی است در صورت عدم مراجعه تا تاریخ یاد شده نسبت به حذف نام آنان و جایگزینی سایر افراد واجد شرایط اقدام خواهد شد .»

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۲۹۴