.
مراسم کلنگ زنی ساخت مدرسه در منطقه شهرک شهید رجایی
مراسم کلنگ زنی ساخت مدرسه در منطقه شهرک شهید رجایی


در راستای ارتقاء کیفیت آموزشی و فضاهای تحصیلی برای دانش آموزان پناهنده در شهر مشهد روز چهارشنبه مورخ ۲۰ تیرماه با حضور مشاور استاندار و مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی ریاست دفتر کمیساریای عالی پناهندگان مشهد مسولین آموزش و پرورش استان و خیرین مدرسه ساز کلنگ احداث یک باب واحد آموزشی در منطقه شهرک شهید رجایی مشهد به زمین زده شد.
اعتبار احداث این واحد آموزشی توسط سازمان خارجی ریلیف اینترنشنال و با حمایتهای اداره کل امور اتباع و آموزش و پرورش استان تخصیص داده شده و در نظر است عملیات عمرانی آن در مدت ۶ ماه به اتمام رسانده شود.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۱
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۲۰۸