.
ملاقات با ریاست بسیج ادارات سپاه امام رضا
ملاقات با ریاست بسیج ادارات سپاه امام رضا


ریاست بسیج ادارات سپاه امام رضا باتفاق سایر مسولان مربوطه روز پنج شنبه مورخ ۲۱ تیر ماه به منظور بهبود تعاملات و همکاریهای موجود با مشاور استاندار و مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی دیدار و گفتگو نمودند.
جناب سرهنگ کمالی که اخیرا این مسولیت را بر عهده گرفته با اشاره به اقدامات گذشته و همکاریهای انجام شده با بسیج ادارات تلاش و برنامه ریزی مطلوبتر جهت تقویت بسترهای همکاری و استفاده از توان و تجربه کارکنان بسیجی ادارات را از اولویتهای سازمان بسیج ادارات خواندند.
مدیر کل امور اتباع نیز در این دیدار با ارایه گزارشی از وضعیت حضور و اقامت اتباع خارجی در استان و نحوه ارایه خدمات مختلف به آنها رویکرد این اداره کل را تقویت برنامه های فرهنگی و مذهبی برای کارکنان و پناهندگان برشمردند.
ایشان با اشاره به اهمیت برنامه ریزی اقدامات فرهنگی در اداره کل امور اتباع اقدامات مهم شامل حمایتها و مساعدتهای اداری و قانونی از فعالیت تشکلهای مردم نهاد پناهنده خصوصا در حوزه های قرانی و فرهنگی و صدور و تمدید فعالیت آنها را از جمله خدمات و وتسهیلات اداری مربوطه دانستند.
هم اکنون بیش از ۹۰ درصد کارکنان اداره کل امور اتباع مشارکت فعال در فعالیتهای بسیج و امور فرهنگی داشته و با تعاملات پیش رو روند همکاریهای آتی بهبود خواهد گردید.

در پایان نیز از طرف سازمان بسیج سپاه امام رضا از زحمات و حمایتهای بیدریغ مدیر کل امور اتباع از فعالیتهای بسیج و همچنین از تلاش و پیگیریهای مسول بسیج آقای واحدی و معاون خواهران بسیج خانم شهری با اهداء لوح تقدیر و تشکر گردید.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۱
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۹۴