.
اطلاعیه مهم - درخصوص دارندگان مدارک آمایش فاقد اعتبار
اطلاعیه مهم - درخصوص دارندگان مدارک آمایش فاقد اعتباربه اطلاع کلیه دارندگان مدارک آمایش 10 و هویت 9 ( دارای اعتبار تا 94/11/11)، دارندگان مدارک آمایش 11 و هویت 10 ( دارای اعتبار تا 96/03/31) و دارندگان برگه های اصلاحات و تغییرات صادر شده در سال 94 و 95 و 96 که موفق به شرکت در طرح های قبلی آمایش نشده اند میرساند که به استناد دستورالعمل واصل شده از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور لازم است به منظور بررسی امکان بروز رسانی مدارک و شرکت در طرح آمایش مرحله 13 در اسرع وقت به ادارات کل امور اتباع و مهاجرین خارجی محل سکونت خود مراجعه نمایند .

همچنین کلیه دارندگان مدارک آمایش 12 و هویت 11 ( دارای اعتبار تا 97/03/31) لازم است جهت اخذ نوبت برای شرکت در طرح مرحله 13 آمایش به دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی مراجعه نمایند .

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۶۴۴