.
صدور معرفی نامه حمایت تحصیلی برای دانش آموزان اتباع خارجی فاقد مدرک
صدور معرفی نامه حمایت تحصیلی برای دانش آموزان اتباع خارجی فاقد مدرکدر راستای ایجاد فرصت بهره مندی فرزندان لازم التعلیم اتباع خارجی ساکن در کشور از امکانات علمی و آموزشی، طرح کشوری صدور و تجدید معرفی نامه ویژه حمایت تحصیلی از روز شنبه مورخ 97/4/30 در دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی آغاز میگردد.

مشمولین طرح عبارتند از :

1- آندسته از دانش اموزانی که در سنوات گذشته برگ ویژه حمایت تحصیلی دریافت نموده اند
2- آندسته از دانش آموزان لازم التعلیم اتباع خارجی بین سنین 6 سال تمام (متولدین قبل از 91/7/1) الی 18 سال تمام که در طرح سرشماری اتباع خارجی غیرقانونی ثبت نام شده اند
3- دانش آموزان لازم التعلیم اتباع خارجی بین سنین 6 سال تمام (متولدین قبل از 91/7/1) الی 18 سال تمام که فاقد مدرک معتبر اقامتی هستند و در طرح سرشمای نیز شرکت ننموده اند مشروط به ارائه :
- گذرنامه دارای روادید باطله
- برگه های ویژه حمایت تحصیلی فاقد اعتبار مربوط به سنوات گذشته
- کارتهای آمایش باطله
-گواهی ولادت صادره از ثبت احوال

زمان اجرای طرح :

از تاریخ 97/4/30 به مدت 15 روز
 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۲۴۵