.
ملاقات با اعضای شورای جدید هیاتهای مذهبی پناهندگان
ملاقات با اعضای شورای جدید هیاتهای مذهبی پناهندگان


در راستای ساماندهی فعالیتهای فرهنگی پناهندگان در استان و بهبود تعاملات و همکاریهای موجود بین اداره کل امور اتباع با تشکلهای فرهنگی روز دوشنبه مورخ ۱ مردادماه اعضا و شورای جدید هیاتهای مذهبی پناهندگان با مشاور استاندار و مدیر کل امور اتباع ملاقات نمودند.
آقای عجمی با اشاره به سابقه پیگیریهای انجام شده در خصوص ساماندهی و مدیریت موضوعات فرهنگی پناهندگان تاکید نمودند انجام فعالیتهای مذهبی و فرهنگی توام با تاثیرگذاری آنها بسیار حائز اهمیت می باشد و هر گونه برنامه ریزی در این ارتباط در چارچوب فعالیت قانونی مورد حمایت دستگاه های مربوطه خواهد بود.
مدیر کل امور اتباع خاطر نشان نمودند در انجام مسائل فرهنگی توجه به اصل اتحاد و انسجام و وحدت آفرینی در بین هیاتهای مذهبی و پرهیز از مسائل تفرقه انگیز و دوری از اهداف فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.
ایشان هر گونه تلاش و کوششی برای جذب جوانان و برگزاری برنامه های جذاب مبتنی بر خواسته ها و نیازهای جوانان وهمچنین تقویت فضای همکاری و فعالیت بین دست اندرکاران هیاتهای مذهبی را یاد آور شدند.
هم اکنون تعداد ۳۴۲ هیات مذهبی جلسات قرآنی روضه خوانی اتباع خارجی تحت پوشش شورای جدید هیاتهای مذهبی پناهندگان در شهر مشهد در حال فعالیت می باشند
شورای هیات های مذهبی اتباع خارجی استان بمدت ۲ سال مسولیت مدیریت و پیگیری مسائل فرهنگی و مذهبی را بر عهده دارند که تلاش دارند در سایه تعاملات با اداره کل امور اتباع فعالیتهای مذهبی پناهندگان را به نحو مطلوبتری به انجام برسانند.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۱۱۵