.
اطلاعیه تکمیلی در خصوص طرح صدور معرفی نامه ویژه حمایت تحصیلی برای دانش آموزان فاقد مدرک اتباع خارجی
اطلاعیه تکمیلی در خصوص طرح صدور معرفی نامه ویژه حمایت تحصیلی برای دانش آموزان فاقد مدرک اتباع خارجیپیرو اطلاعیه‌های قبلی درخصوص صدور معرفی نامه ویژه حمایت تحصیلی برای دانش آموزان اتباع خارجی فاقد مدرک به اطلاع میرساند که :

آندسته از خانوارهایی که زوجین دارای مدارک اقامتی معتبر غیریکسان هستند (زوج دارای کارت آمایش و زوجه دارای گذرنامه و بالعکس) و یا یکی از زوجین دارای مدرک اقامتی معتبر (کارت آمایش و یا گذرنامه معتبر) و دیگری فاقد مدرک اقامتی است می‌توانند با در دست داشتن مدارک اقامتی و مدارک ولادت فرزندان برای دریافت معرفی نامه ویژه حمایت تحصیلی برای فرزندان دانش آموز خود به دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی مراجعه نمایند .

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۱۵۹