.
برگزاری جلسه توجیهی - آموزشی
برگزاری جلسه توجیهی - آموزشی


با توجه به برگزاری هم زمان طرح های آمایش مرحله 13، صدور معرفی نامه ویژه حمایت تحصیلی برای فرزندان فاقد مدرک اتباع خارجی و طرح تعیین تکلیف اتباع خارجی مزدوج با بانوان ایرانی و لزوم ایجاد وحدت رویه و تشریح مفاد دستورالعمل های اجرایی طرح های مذکور و بررسی راهکارهای تسریع فرآیندهای ارائه خدمات جلسه توجیهی - آموزشی در مورخ 97/5/17 با حضور مسئولین اجرایی طرح آمایش اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان و نمایندگان انجمن صنفی و مدیران اجرایی دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی برگزار گردید

لزوم احتمام ویژه مدیران و مسئولین دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی در استان در اجرای طرح های جاری ، تکریم مراجعین بویژه اقشار آسیب پذیر ، اطلاع رسانی به جامعه هدف به منظور شرکت به هنگام در طرح ها بویژه طرح صدور معرفی نامه ویژه حمایت تحصیلی از جمله مسائل مطرح شده در این جلسه بود.


لازم بذکر است که در حال حاضر سه طرح آمایش مرحله 13، صدور معرفی نامه ویژه حمایت تحصیلی برای دانش آموزان فاقد مدرک اتباع خارجی و طرح تعیین تکلیف مردان خارجی مزدوج با بانوان ایرانی همزمان با سراسر کشور در استان خراسان رضوی در دست اجراست .

لذا با توجه به مهلت محدود باقیمانده تا پایان طرح آمایش (97/5/31) کلیه دارندگان مدارک آمایش 12 (دارای اعتبار تا 97/03/31) لازم است جهت اخذ نوبت برای شرکت در طرح مرحله 13 آمایش به دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی مراجعه نمایند.
همچنین کلیه دارندگان مدارک آمایش 10 (دارای اعتبار تا 94/11/11)، دارندگان مدارک آمایش 11 (دارای اعتبار تا 96/03/31) و دارندگان برگه های اصلاحات و تغییرات صادر شده در سال 94 و 95 و 96 که موفق به شرکت در طرح های قبلی آمایش نشده اند لازم است به منظور بررسی امکان بروز رسانی مدارک و شرکت در طرح آمایش مرحله 13 در اسرع وقت به ادارات کل امور اتباع و مهاجرین خارجی محل سکونت خود مراجعه نمایند .

ضمناً با توجه به تمدید زمان اجرای طرح صدور معرفی نامه های ویژه حمایت تحصیلی برای دانش آموزان فاقد مدرک اتباع خارجی تا تاریخ 97/5/26 کلیه مشمولین طرح ( دانش آموزان فاقد مدرک اتباع خارجی متولدین (77/7/1 تا 92/7/1) لازم است برای دریافت معرفی نامه ویژه حمایت تحصیلی به دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی استان محل سکونت خود مراجعه نمایند.

همچنین کلیه اتباع خارجی فاقد مدرک اقامتی معتبر مزدوج با بانوان ایرانی و فرزندان آنان میتوانند برای شرکت در طرح سرشماری اتباع و مهاجرین خارجی تا تاریخ  97/5/31 به دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی استان محل سکونت مراجعه نمایند

 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۷
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۱۲۹