.
برگزاری جلسه کارگروه اجرایی فرهنگی اتباع خارجی
برگزاری جلسه کارگروه اجرایی فرهنگی اتباع خارجی


در راستای تقویت و ساماندهی و هم افزایی فعالیت ها و اقدامات فرهنگی سازمانها و تشکل های مردم نهاد پناهنده در استان جلسه کار گروه اجرایی فرهنگی اتباع خارجی روز سه شنبه مورخ ۲۳ مرداد ماه در محل اداره کل امور اتباع برگزار گردید.
در این جلسه که نمایندگان دستگاه های اجرایی و فرهنگی استان حضور داشتند مدیر کل امور اتباع به اقدامات شاخص  ۳ سال گذشته این کمیته بویژه اعزام اتباع خارجی به عتبات عالیات اشاره نمودند.

آقای ظهوری مسول بنیاد فرهنگی اجتماعی مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد نیز در این جلسه برخی برنامه های اجرایی فرهنگی از قبیل آموزش تربیت مربی قرآنی دوره های مشاوره و هیات های اندیشه ورز را برای مهاجرین در مشهد را بازگو نمودند.

مدیر کل امور اتباع خاطر نشان نمودند هم اکنون ۱۷ موسسه فرهنگی و تشکل های مردم نهاد اتباع خارجی در حوزه های بهداشتی و معیشتی و فرهنگی از کمیته nog های وزارت کشور مجوز فعالیت را اخذ نمودند.
برگزاری انتخابات شورای هیات های مذهبی اتباع خارجی در تاریخ ۸ مرداد ماه در شهر مشهد و با انتخاب ۱۰ نفر بعنوان اعضاء این شورا و آغاز فعالیت رسمی آنها از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه بود.


  

 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۴
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۹۷