.
نشست مشترک با موسسات خیریه و سازمانهای خارجی مرتبط با پناهندگان
نشست مشترک با موسسات خیریه و سازمانهای خارجی مرتبط با پناهندگان


نشست مشترک اداره کل امور اتباع و مسولین موسسات خیریه و سازمانهای خارجی مرتبط با پناهندگان روز یکشنبه ۲۸ مرداد ماه برگزار گردید.
در این جلسه مدیر کل امور اتباع هدف از برگزاری نشست را توسعه همکاریها و بهبود فرآیند خدمت رسانی به پناهندگان  و بهره گیری از تجارب ارزشمند یکدیگر برشمردند

آقای عجمی کمک موسسات خیریه و سازمانهای بین المللی مربوطه را تحت نظارت و حمایتهای اداره کل امور اتباع به اقشار آسیب پذیر  جامعه پناهندگان بسیار حائز اهمیت خواندند و استمرار این کمک ها و پرهیز از موازی کاری فعالیتهای این تشکل ها و موسسات را خاطر نشان نمودند.
ایشان تلاشهای انجام شده در خصوص کارآفرینی و اشتغال پناهندگان را یادآور شدند و ضرورت توجه بیشتر به معیشت و اقتصاد خانواده های پناهندگان از طریق برگزاری دوره های آموزشی با ارائه ابزار کار و توانمند سازی پناهندگان را مورد توجه قرار دادند.

معاون دفترمشهد کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان نیز در این جلسه از حمایتها و تلاشهای اداره کل امور اتباع در برگزاری اینگونه جلسات تقدیر و تشکر نمودند و به فعالیتها و اقدامات و خدمات این نهاد بین المللی به پناهندگان استان اشاره نمودند.

در ادامه جلسه نیز نمایندگان موسسات خیریه و سازمانهای بین المللی شرکت کننده در این جلسه هر کدام به تشریح اقدامات و برنامه های خدمات رسانی خود پرداختند .

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۱۵۸