.
اطلاعیه مهم - تمدید طرح صدور معرفی نامه ویژه حمایت تحصیلی
اطلاعیه مهم - تمدید طرح صدور معرفی نامه ویژه حمایت تحصیلی


بر اساس آخرین ابلاغیه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی فاقد مدرک جا مانده از طرح، در روز های یک شنبه و دوشنبه مورخ 97/06/11  ,97/06/12 تمدید گردید،  لذا اتباع مذکور می توانند در تاریخ های فوق الذکر به دفاتر خدمات اشتغال و اقامت اتباع خارجی مراجعه و نسبت به اخذ و تجدید برگ های حمایت تحصیلی اقدام نمایند.
 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۷۹