.
حضور در روزنامه شهرآرا
حضور در روزنامه شهرآرا


به مناسبت هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر مدیر کل امور اتباع روز دوشنبه مورخ ۵ شهریور ماه به منظور ارائه عملکرد اداره کل امور اتباع و خدمات سالهای گذشته به پناهندگان با خبرنگار روزنامه شهرارا گفتگو نمودند.
 در این گفتگوی مطبوعاتی آقای عجمی با اشاره به تاریخچه حضور اتباع خارجی در استان و ظرفیت پذیرش و خدمات رسانی به آنها در بخشهای مختلف به قانونمند سازی حضور و اقامت پناهندگان از طریق طرحهای آمایش و به روز رسانی مدارک اقامتی آنها بصورت سالانه بعنوان اولویتهای این اداره کل توضیحاتی را بیان داشتند.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۳
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۷۸