.
حضور در برنامه سیمای استان
حضور در برنامه سیمای استان


آقای محمد عجمی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی روز یکشنبه مورخ ۱۱ شهریور ماه ضمن حضور در برنامه صبحگاهی سیمای استان به تشریح اقدامات و خدمات این اداره کل پرداختند.
ایشان به حضور ۳۲۰ هزار نفری اتباع خارجی در استان و آماده نمودن زیرساختهای خدمات رسانی در بخشهای آموزشی بهداشتی و معیشتی پناهندگان اشاره نمودند.
در این گفتگوی رسانه ای ایشان در خصوص خدمات اداری حقوقی بهداشتی آموزشی و معیشتی به پناهندگان طی سالهای گذشته اشاره داشته و بیان داشتند قانونمند نمودن حضور و اقامت اتباع خارجی از طریق اجرای طرح های آمایش از اولویتهای کاری این اداره کل می باشد.
مدیر کل امور اتباع ایجاد سهولتهای لازم برای بهره مندی دانش آموزان فاقد مدارک اقامتی معتبر از فضاهای آموزشی و اجرای طرح خروج و مراجعت اتباع خارجی دارای کارتهای آمایش ۱۳ و روادید خانواری معتبر به افغانستان را از جمله خدمات و تسهیلات مورد نظر اداره کل امور اتباع برشمردند.
 حمایتهای قانونی از فعالیتهای موسسات خیریه تشکل های فرهنگی سازمانهای خارجی مرتبط با پناهندگان و صدور مجوزهای مربوطه برای فعالیتهای آنها در مرکز استان نیز خاطرنشان گردید.
 ظرفیت سنجی و بررسی نیازمندیهای جامعه پناهندگان در قالب برنامه جامعه محور با همکاری دفتر کمیساریای عالی پناهندگان مشهد و سایر شرکای اجرایی دولتی شرایط و بسترهای مناسب تری برای ارائه خدمات مورد نیاز پناهندگان را فراهم نموده است که در این خصوص توضیحات لازم توسط مدیر کل امور اتباع مطرح گردید.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۳
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۱۱۷