.
بازدید از خانه سبز
بازدید از خانه سبز


مدیر کل امور اتباع باتفاق فرماندار مشهد و مدیر کل کمیته امداد امام خمینی و سایر مسولان مربوطه روز یکشنبه مورخ ۱۱ شهریورماه از خانه سبز که جمعیت قابل توجهی از متکدیان ایرانی و اتباع خارجی را نگهداری می کند بازدید نمودند.
 در این بازدید مدیر کل امور اتباع و فرماندار با افراد نگهداری شده در این مرکز گفتگو و در جریان مشکلات آنها قرار گرفتند و در جلسه ای با حضور مسولان مربوطه دیدگاه ها و راهکارهای اصولی و قانونی برای رسیدگی و رفع مشکلات اجتماعی این قشر جامعه مطرح  گردید.  

  

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۳
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۲۳۱