.
سفر کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به مشهد
سفر کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به مشهد


فیلیپو گرندی کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ادامه سفر خود شامگاه دوشنبه 12 شهریور ماه با استفبال رسمی جناب آقای عجمی مشاور استاندار و مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وارد مشهد شد . 
در مراسم اسقبال جناب آقای عجمی با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان خراسان رضوی به لحاظ وسعت و پراکندگی جمعیت و تاریخچه حضور پناهندگان وجود ظرفیتهای غنی فرهنگی اقتصادی و همجواری با کشور افغانستان را از عوامل تاثیر گذار در حضور و سکونت پناهندگان برشمردند.
ایشان تعاملات و همکاریهای  مشترک و سازنده اداره کل امور اتباع با دفتر کمیساریا در اجرای طرح های موثر برای جامعه پناهندگان به خصوص برنامه جامعه محور و حمایتهای بهداشتی و آموزشی از پناهندگان را خاطر نشان نمودند.
مدیر کل امور اتباع به موضوع تحصیل قریب به ۸۰۰۰۰ دانش اموز دارای مدارک اقامتی معتبر و فاقدین مدارک در مدارس دولتی استان و همچنین برخورداری جمعیت قابل توجه اقشار آسیب پذیر و بیماران خاص پناهنده از مزایای بیمه سلامت اشاره نموده و برخی نیازمندیهای موجود در این بخشها را یادآور شدند.
آقای فیلیپ گردنی کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان از حمایتها و همکاریهای مطلوب اداره کل امور اتباع با این نهاد بین المللی در مشهد قدردانی نمود و بستر سازی مناسبتر برای ارائه خدمات مورد نیاز پناهندگان را بیان داشت.

  

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۶
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۲۱۴