.
اطلاعیه مهم - تمدید زمان اجرای طرح آمایش 13
اطلاعیه مهم - تمدید زمان اجرای طرح آمایش ۱۳به اطلاع کلیه دارندگان مدارک آمایش 12 و هویت 11 ( دارای اعتبار تا 97/03/31) که تا این تاریخ نسبت به شرکت در طرح آمایش 13 اقدام ننموده اند میرساند که طرح آمایش 13 برای آخرین مرحله تا تاریخ 3 آبان ماه تمدید شده است لذا دارندگان مدارک فوق به منظور جلوگیری از تبعات ناشی از عدم تمدید مدارک اقامتی خود لازم است در اسرع وقت به دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی مراجعه نمایند . 

همچنین کلیه دارندگان مدارک آمایش 10 و هویت 9 ( دارای اعتبار تا 94/11/11)، دارندگان مدارک آمایش 11 و هویت 10 ( دارای اعتبار تا 96/03/31) و دارندگان برگه های اصلاحات و تغییرات صادر شده در سال 94 و 95 و 96 که موفق به شرکت در طرح های قبلی آمایش نشده اند حداکثر تا تاریخ 3 آبانماه فرصت دارند به منظور بررسی امکان بروز رسانی مدارک و شرکت در طرح آمایش مرحله 13 به ادارات کل امور اتباع و مهاجرین خارجی محل سکونت خود مراجعه نمایند .

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۴۸۸