.
طرح صدور معرفی نامه ثبت نام برای دانش آموزان اتباع خارجی تمدید شد
طرح صدور معرفی نامه ثبت نام برای دانش آموزان اتباع خارجی تمدید شد


در راستای ایجاد فرصت بهره مندی فرزندان لازم التعلیم فاقد مدرک اتباع خارجی ساکن در کشور از امکانات علمی و آموزشی، طرح کشوری صدور و تجدید معرفی نامه ویژه حمایت تحصیلی برای آخرین مرحله از روز شنبه مورخ 97/7/21 لغایت روز دوشنبه 97/7/23 به مدت سه روز تمدید شد . 
لذا آندسته از افرادی که تا کنون موفق به دریافت معرفی نامه ثبت نام برای فرزندان دانش آموز فاقد مدرک خود نشده اند لازم است  برای دریافت برگه تردد ویژه حمایت تحصیلی به دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی محل سکونت خود مراجعه نمایند .

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۳۵۰