.
گزارش تصویری - مراسم تودیع و تجلیل از زحمات جناب آقای عجمی مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان
گزارش تصویری - مراسم تودیع و تجلیل از زحمات جناب آقای عجمی مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۵۰۵