.
بازدید از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان گلستان
بازدید از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان گلستان


جناب آقای احمدی سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی به همراه ریاست دفتر مشهد کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان از فعالیتها و اقدامات اداره امور اتباع گلستان و خدمات ارائه شده به پناهندگان بازدید نمودند
در این بازدید مسولین مربوطه در کارگاه آموزشی مشترک که با حضور جمعی از وکلای دادگستری استان گلستان برگزار شده بود شرکت کرده و آنها را با قوانین و مقررات داخلی و بین المللی مرتبط با حقوق پناهندگان آشنا نمودند.

 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۱۴۹