.
اطلاعیه مهم - صدور برگ تردد بین شهری در دفاتر خدمات
اطلاعیه مهم - صدور برگ تردد بین شهری در دفاتر خدمات


بدینوسیله به اطلاع میرساند که با هدف ارتقاء سطح کیفی و تسریع و تسهیل ارائه خدمات،  صدور برگ تردد بین شهری از تاریخ 1 دیماه در دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی استان خراسان رضوی انجام خواهد پذیرفت.
لذا کلیه دارندگان مدارک اقامتی معتبر ( کارت اقامت موقت آمایش 13 و دارندگان برگه های طرح سرشماری مردان خارجی فاقد مدرک مزدوج با بانوان ایرانی و فرزندان آنان) از تاریخ 1 دیماه لازم است برای دریافت برگ تردد بین شهری به دفتر خدماتی که در آن دارای پرونده هستند مراجعه نمایند.
لازم به توضیح است که صدور برگ تردد بین شهری در دفاتر خدمات صرفا در دو استان کرمان و خراسان رضوی انجام میشود و اتباع ساکن استانها همچنان برای دریافت برگ تردد باید به ادارات کل امور اتباع و مهاجرین خارجی محل سکونت خود مراجعه نمایند.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۷۲۹