.
اطلاعیه تمدید طرح تعیین تکلیف مردان خارجی مزدوج با بانوان ایرانی
اطلاعیه تمدید طرح تعیین تکلیف مردان خارجی مزدوج با بانوان ایرانیبه اطلاع میرساند طرح تعیین تکلیف « مردان خارجی مزدوج با بانوان ایرانی و فرزندان آنان» تا تاریخ 97/11/30 تمدید شده است ، لذا کلیه مشمولین طرح میتوانند برای شرکت در طرح مزبور به دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی  مراجعه نمایند .o  مشمولین طرح

الف) کلیه اتباع خارجی فاقد مدرک اقامتی معتبر مزدوج با بانوان ایرانی و فرزندان آنان که در اجرای طرح سرشماری شناسایی شده اند.
ب) کلیه اتباع خارجی فاقد مدرک اقامتی معتبر مزدوج با بانوان ایرانی و فرزندان آنان که موفق به شرکت در طرح سرشماری نشده اند .

o  زمان اجرای طرح

• پایان اجرای طرح 97/11/30

o  تعرفه خدمات

• هزینه صدور هر برگ تردد 150000 ریال واریز به حساب خزانه معین استان
• هزینه ارائه خدمات به دفاتر 110000 ریال

o  مدارک مورد نیاز :

• رسید شرکت در طرح سرشماری برای مشمولین بند الف
• اصل شناسنامه و کارت ملی همسر/مادر ایرانی .
• اصل عقدنامه (گواهی ازدواج شرعی یا صیغه نامه) عکس دار
• مستندات مربوط به تولد فرزندان شامل گواهی ولادت یا استشهادیه محلی .
• قبوض آب یا برق یا سایر قبوض معتبر جهت ثبت آدرس محل سکونت

o  مکان اجرای طرح

• دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی محل سکونت

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۵۰۶