.
جلسه مشترک نمایندگان وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه علوم پزشکی مشهد
جلسه مشترک نمایندگان وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه علوم پزشکی مشهد


به منظور رسیدگی و ارتقاء سطح خدمات بهداشتی  به اتباع خارجی ساکن در حاشیه شهر مشهد جلسه مشترکی با حضور نمایندگان وزارت بهداشت و درمان از مرکز و استان و همچنین موسسه خارجی ریلیف اینترنشنال از مرکز و استان در محل اداره کل امور اتباع روز دوشنبه مورخ ۳ دیماه سال جاری برگزار شد.
در این جلسه سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی با اشاره به اقدامات مشترک انجام شده توسط سازمانهای داخلی و خارجی در حوزه بهداشت و درمان اتباع خارجی همکاریها و حمایتهای وزارت بهداشت و درمان و سازمانهای خارجی مربوطه را خاطر نشان نمودند.

نماینده وزارت بهداشت و درمان با اشاره به هماهنگی ها و جلسات برگزار شده در وزارتخانه متبوع با سازمانهای بین المللی مربوطه جهت آسیب شناسی و بررسی نقاط ضعف بهداشتی و ساختار شناسی مشکلات مرتبط با حوزه بهداشت پناهندگان تسریع و تقویت همکاریهای بخش های دولتی و بین المللی را مطرح نمودند.

 

نماینده موسسه ریلیف اینترنشنال نیز در این جلسه عزم و اراده جدی این موسسه برای اجرای پروژه ها و اختصاصا آموزش نیروهای اتباع افغانستانی با همکاری وزارت بهداشت و درمان را بیان داشت و برنامه ریزی دقیق و منظم را در حوزه های آموزشی خصوصا بیماریهای سل و ایدز و بیماریهای فردی و غربالگری بهداشتی را عنوان نمود.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۱۳۲