.
ملاقات با هیات امنای حسینیه هراتیها
ملاقات با هیات امنای حسینیه هراتیهااعضای هیات امنای حسینیه هراتیها در روز یک شنبه مورخ 9 دیماه با سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی دیدار نمودند 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۱۵۹