.
بازدید از اردوگاه شهید مطهری فریمان
بازدید از اردوگاه شهید مطهری فریمان


آقای قاسمی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی باتفاق کارشناسان مربوطه روز یکشنبه مورخ ۲۳ دیماه از روند پذیرش ساماندهی و اعزام اتباع خارجی غیر مجاز به مرز دوغارون جهت طرد از کشور در اردوگاه شهید مطهری فریمان بازدید نمودند.

مسول اردوگاه شهید مطهری فریمان در این بازدید فرآیند ارائه خدمات در حوزه های بهداشتی اسکان نگهداری و برقراری امنیت در بخش اردوگاهی و در مسیر  اعزام غیر مجازین به مرز دوغارون را تشریح نمودند .

آقای قاسمی ضمن تقدیر از زحمات و تلاشهای مدیریت و کارکنان اردوگاه شهید مطهری فریمان و همچنین فرماندهی و پرسنل رحمت کش نیروی انتظامی از تعامل و همکاری مطلوب بین کارکنان اردوگاه و انتظامی اردوگاه و همچنین نظم و انضباط اداری و اردوگاهی و نظافت و پاکیزگی محل اسکان و اعزام اتباع خارجی غیر مجاز در اردوگاه قدردانی نمودند.

مدیر کل امور اتباع در جمع کارکنان اردوگاه شهید مطهری فریمان ضمن تقدیر از زحمات و تلاشهای پرسنل خدوم و فعال این اردوگاه کار و فعالیت آنها را نماد حاکمیت دینی که نتیجه آن بروز و ظهور عینی دارد عنوان داشتند و بیان نمودند اردوگاه شهید مطهری فریمان نه تنها الگوی ملی و کشوری در حوزه اتباع خارجی غیر مجاز است بلکه نگین درخشانی در ساختار حاکمیتی دینی در برخورد و رفتار انساندوستانه با اتباع خارجی غیر مجاز است.

 
 
 

 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۱۲۰