.
ملاقات با جمعی از مدیران اسبق و کارشناسان بازنشسته اداره کل
ملاقات با جمعی از مدیران اسبق و کارشناسان بازنشسته اداره کل


جمعی از مدیران و کارشناسان بازنشسته اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی روز پنج شنبه مورخ ۲۷ دیماه با مدیر کل امور اتباع خراسان رضوی ملاقات نمودند.
در این ملاقات آقای قاسمی با ابراز خرسندی و خشنودی از این دیدار از زحمات و تلاشهای ارزشمند مدیران و کارشناسان بازنشسته این اداره کل در جهت ارائه خدمات ماندگار به اتباع خارجی قدردانی نمودند.
ایشان بهره مندی از تجارب مدیریتی و کارشناسی بازنشستگان را برای عملیاتی نمودن آنها در فضای کاری و اداری را حائز اهمیت خوانده و ۲ رویکرد مهم را در حوزه اتباع خارجی یادآور شدند.
مدیر کل امور اتباع ۲ رویکرد تاثیر گذار در بخشهای مورد نظر شامل تقویت تعاملات و همکاریهای موجود با سازمانهای بین المللی مرتبط در راستای جذب و اختصاص اعتبارات مورد نیاز برای پناهندگان و همچنین نگاه عمیق فرهنگی به فرصتها و ظرفیتهای موجود برای پیشبرد سیاستهای اجرایی اداره کل امور اتباع برای جامعه پناهندگان را خاطرنشان نمودند.

  

  

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۷
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۱۳۷