.
ملاقات با مدیر کشوری سازمان پزشکان بدون مرز
ملاقات با مدیر کشوری سازمان پزشکان بدون مرز


آقای الویه مدیر کشوری سازمان پزشکان بدون مرز روز دوشنبه مورخ ۱ بهمن ماه با مدیر کل امور اتباع خراسان رضوی ملاقات و ضمن تشکر از حمایتها و کمک های این اداره کل از فعالیتهای دفتر محلی سازمان در مشهد گزارشی از اقدامات و فعالیتهای پزشکان بدون مرز در منطقه خصوصا ایران افغانستان و پاکستان ارائه و بیان داشت هسته مرکزی فعالیتهای سازمان مبتنی بر شفافیت امور و توسعه همکاریها با اداره کل امور اتباع و سایر دستگاه های مربوطه خواهد بود.

مدیر کل امور اتباع نیز در این دیدار با تشریح تاریخچه فعالیت این سازمان در دنیا به برنامه های اجرایی آنها در قالب ۲۴ انجمن و نظارت بر ۳۸۴ مورد طرح اجرایی در سراسر جهان که بیش از ۳۱ درصد طرحها در شرایط جنگ و درگیری تا سال ۲۰۱۴ به مرحله اجرا در آمده و همچنین اختصاص نیمی از هزینه سازمان در کشورهای آفریقایی و کمی کمتر در ۲ کشور عراق و افغانستان اشاره نموده و با طرح شعار این سازمان با عنوان خدمت به بیماران بدون توجه به نژاد مذهب یا وابستگی سیاسی و شهرت و همچنین تاکید قرآن کریم که می فرماید و کرمنا بنی آدم و نیز اشاره دارد به اینکه واجب است  در کارهای خیر به یکدیگر کمک کنید و حضرت عیسی نیز می فرماید خوشا بحال آنان که برای برقراری صلح در میان مردم کوشش می کنند و همچنین تاکید دارد هر چه بیشتر به مردم خدمت کنید بزرگتر خواهید بود زیرا بزرگی به خدمت است کسی که خود را بزرگ می پندارد پست و کوچک خواهد شد و کسی که فروتن است بزرگ و سربلند خواهد شد.

ایشان در ادامه به بخش دیگری از کمک های سازمان پزشکان بدون مرز توسط شبکه کمک های کشورهای اهداکننده که بالغ بر ۶ میلیون نفر عضو در جهان می باشد تامین می گردد و این خود نشان از اعتماد دنیا به سازمان پزشکان بدون مرز است و از طرفی ارائه کمک های غذایی به ۲۰۰ هزار کودک دچار فقر شدید غذایی در سال ۲۰۱۴ اشاره داشتند و افزودند پزشکان بدون مرز سربازانی هستند دارای سلاح انسانیت و مهربانی که میدان جنگ آنها جهانی است و جنگی که پایان ندارد و می توان اذعان نمود جنگ سازمان پزشکان بدون مرز جنگ تفکر است و در ظاهر فعالیت سازمان کمک به مستضعفان و نیازمندان است ولی عملا تفکر مقابله با تبعیض در نظام حاکمیت جهانی بدون توجه به ارزشهای الهی و انسانی در تقابل و جنگ دیده می شود  و چنانچه این تفکرات با نیت کمک به نوع بشر و آموزه های دینی که در تمام ادیان الهی به آن توصیه اکید شده در نظر گرفته شود  یقینا اثرات عمیق و پایداری خواهد داشت و پاداش آن بهشت است.

ایشان در پایان توصیه نمودند اگر می خواهید جهانی شوید اگر می خواهید زمان شما را با خود نبرد اگر می خواهید در تاریخ بشر ماندگار و البته تاریخ ساز باشید متاثر از وجدان و فکر خود باشید و به اصول اخلاق حرفه ای کار پایبند باشید .

تاثیر پذیری از نفوذ دولت ها و سیاستهای سیاستمداران مسیر شما را ناصواب می نماید و شفافیت در کارها علاوه بر هموار نمودن مسیر شما را به اهدافتان نزدیکتر می نماید.

  

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۸۹