.
جلسه مشترک با سازمانهای بین المللی مرتبط با پناهندگان
جلسه مشترک با سازمانهای بین المللی مرتبط با پناهندگان


جلسه مشترک سازمانهای بین المللی مرتبط با پناهندگان و نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی مشهد روز چهارشنبه مورخ ۳ بهمن ماه سال جاری در حضور مدیر کل امور اتباع خراسان رضوی برگزار گردید.
در این جلسه مدیران سازمانهای پزشکان بدون مرز  ریلیف اینترنشنال و موسسه خارجی بهبود یافتگان و صلیب سرخ و نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی در راستای اجرای پروژه های مشترک خصوصا ساخت مراکز درمانی در مناطق پناهنده نشین مشهد تبادل نظر و گفتگو نمودند و هر کدام به تفکیک اقدامات اجرایی سازمان خود و نحوه همکاری در پیشبرد طرحها را تحت نظارت و حمایت اداره کل امور اتباع بیان داشتند.
مدیر کل امور اتباع نیز در این جلسه مشترک ضمن قدردانی از فعالیتها و خدمات سازمانهای یاد شده با اشاره به انجام کارهای مشترک و ضرورت اقدامات جدی تر در حوزه خدمات رسانی به پناهندگان مسولیت اعضاء حاضر در جلسه را عمیق و موثر و بسیار گسترده برشمردند.
آقای قاسمی خاطر نشان نمودند خدمت به بشر زیاد است ولی عمر خدمت ما کوتاه است پس باید تلاش مان را زیاد کنیم و به اقداماتمان سرعت بدهیم

 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۱۰۲