.
ملاقات با ریاست دفتر کمیساریای عالی پناهندگان مشهد
ملاقات با ریاست دفتر کمیساریای عالی پناهندگان مشهد


در راستای تقویت تعاملات و همکاریهای موجود بین اداره کل امور اتباع خراسان رضوی و دفتر کمیساریای مشهد روز یکشنبه مورخ ۷ بهمن ماه آقای مولوگتا زودای ریاست این نهاد بین المللی در امور پناهندگان با مدیر کل امور اتباع خراسان رضوی ملاقات نمود.

ایشان ضمن تبریک مسولیت جدید به آقای قاسمی و تقدیر از حمایتها و هدایتهای این اداره کل در سنوات گذشته از فعالیتها و برنامه های دفتر کمیساریا خواستار استمرار حمایتها و کمک های اداره کل امور اتباع  از اقدامات اجرایی دفتر کمیساریا گردید.

ریاست دفتر کمیساریا بیان داشت هدف و آرمان مشترک این نهاد بین المللی و اداره کل امور اتباع خدمت رسانی به پناهندگان و کمک به سطح آموزش بهداشت و معیشت جامعه هدف بوده و در این زمینه دولت ج.ا.ا زحمات و خدمات گسترده و قابل توجهی انجام داده که این حجم خدمات مورد تاکید مجامع بین المللی بوده و این در شرایطی است که علیرغم  فشارها و تحریم های خارجی علیه دولت ایران  روند کمک های ج.ا.ا به پناهندگان ادامه و تقویت گردیده است .

آقای قاسمی نیز در این دیدار سطح روابط و تعاملات دفتر کمیساریا با اداره کل امور اتباع را در گذشته مطلوب خواندند و ضمن تاکید بر استمرار این همکاریها یاد آور شدند  علیرغم وجود جنگ نابرابر و تحریم های ظالمانه علیه ج.ا.ا شتاب و عزم جدی برای کمک به پناهندگان  وجود داذد.

مدیر کل امور اتباع گسترش و توسعه زیرساختهای درمانی آموزشی با هدف جذب اعتبارات بیشتر بین المللی و انعکاس مطلوب خدمات ارائه شده به پناهندگان در سطح جامعه جهانی را حائز اهمیت خواندند و تاکید نمودند در این زمینه اقدامات تاثیر گذار و سازنده تری با همکاریهای مشترک به مرحله اجرا در آید.


 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۱۳۰