.
گزارش تصویری بازدید از پروژه های حمایتی
گزارش تصویری بازدید از پروژه های حمایتی


در راستای ارتقاء سطح همکاریها و ایجاد بسترهای لازم جهت جذب بیشتر کمکهای بین المللی در تاریخ ۸ بهمن ماه ۱۳۹۷ هیاتی متشکل از نمایندگان وزارت خارجه آلمان، مسئول کشوری سازمان امور پناهندگی نروژ و جمعیت حمایت از بهبود یافته گان از پروژه های حمایتی و آموزشی مرتبط با پناهندگان بازدید نمودند . در حاشیه این بازدید گزارشی از خدمات گسترده ج.ا.ا به پناهندگان ارائه شد.این هیات در نظر دارند در مدت ۲ روز حضور در مشهد از محل اجرای برخی پروژه های موسسات غیر دولتی بازدید و از نزدیک در جریان روند پیشرفت و چگونگی اختصاص اعتبارات قرار گیرند.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۲۷۵