.
بازدید از مهمانشهر اتباع و مهاجرین خارجی تربت جام
بازدید از مهمانشهر اتباع و مهاجرین خارجی تربت جام


مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی به اتفاق جناب آقای عجمی مدیر کل اسبق این اداره کل روز یکشنبه مورخ ۱۴ بهمن ماه از مهمانشهر اتباع و مهاجرین خارجی تربت جام بازدید و در ابتدای ورود مورد استقبال گرم بزرگان و اعضاء شورای خودگردان این مهمانشهر قرار گرفتند.

در ابتدای این بازدید جلسه ای با کارکنان این مرکز برگزار گردید و آقای نجارزاده مدیر مهمانشهر گزارشی از وضعیت تاسیس و ایجاد زیر ساختهای خدماتی در حوزه های آموزشی بهداشتی معیشتی فرهنگی و... ارائه نمود و ایشان جایگاه کشوری و بین المللی این مهمانشهر را براساس نظر هیات های خارجی و سازمان ملل در امور پناهندگان ممتاز ارزیابی نموده و در مورد همکاری های موجود با نهادهای بین المللی و دولتی برای ارتقاء سطح خدمات رسانی توضیحاتی بیان داشت.

آقای عجمی مدیر کل اسبق اداره امور اتباع خراسان رضوی نیز در این بازدید با ارائه توضیحاتی در خصوص اقدامات زیر ساختی انجام شده در چند سال گذشته همچون گازرسانی به مهمانشهر ، اتصال فیبر نوری ، ساخت مدرسه ، ایجاد بسترهای اشتغال و ... خاطر نشان نمودند جنبه های مختلف پیشرفت در حوزه های آموزشی عمران و آبادانی در این مرکز چشمگیر بوده است.

آقای قاسمی با تبیین دیدگاه های دین مبین اسلام و فرمایشات پیامبر رحمت و مهربانی رسول اکرم در خصوص تمسک جستن به کتاب خدا و اهل بیت پیامبر برای رستگاری اشاره نمودند  پیام انقلاب اسلامی  برگرفته از آموزه های دینی است و همچنین افزودند این انقلاب معجزه خداوند بر مردم زمین بوده که صدای آزادی خواهی و حق طلبی را که منبعث از شعارها و کارکردهای حاکمیت دینی است را دنیا گوش زد می نماید.

مدیر کل امور اتباع بیان داشتند مدیریت در حاکمیت دینی ناشی از نگرش اعتقادی توام با تفکر و کارکردهای دینی موجب کسب توفیقات ارزشمند گردیده و رهبری بدون همراه نمودن مردم به پیروزی نخواهد رسید.

ایشان از همراهی و همکاری دستگاه های ذیربط خصوصا شورای خودگردان مهمانشهر در ارائه خدمات مطلوب به پناهندگان قدردانی نموده و این مهمانشهر را نمونه بارزی در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و رونق اشتغال زایی  عنوان داشتند.

مدیر کل امور اتباع تصریح نمودند دغدغه بشریت در مسائل فرهنگی است و جوامع بشری ساختار تفکر و ایدئولوژی و آینده بشر را به چالش کشیده است و از اینرو توجه جدی به حوزه فرهنگی را بیش از پیش حائز اهمیت نموده است.

آقای قاسمی همچنین در جمع بزرگان و نمایندگان پناهندگان مهمانشهر تربت جام ابراز داشتند اسلام پایه اساسی اخلاقیات است و نهایت کمال در بهتر دیدن سایرین نسبت به خود شخص است و بنا بر سفارش پیامبر اسلام گسترش دین به تاسی از اخلاق است  و تاکید بر گرامی داشتن نفس انسان و تکریم مراجعین  مورد توجه قرار گیرد.

این مقام مسئول در امور اتباع خارجی استان افزودند ارائه خدمات به پناهندگان فارغ از مذهب ملیت و قومیت و بی حرمتی و کم کاری بایستی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد زیرا زمان خدمت بسیار کوتاه است و از زمان استفاده بهینه نماییم.

ایشان با اشاره به تلاش مضاعف برای جذب بیشتراعتبارات بین المللی و تقویت زیر ساختهای اشتغال زایی تداوم برنامه های گذشته را توام با رعایت کرامت انسانی یادآور شدند.

در این جلسه از تلاشها و زحمات ارزشمند آقای نجارزاده مدیریت مهمانشهر تربت جام در مدت تصدی مسولیت تقدیر و تشکر نمودند و آقای اسکندری بعنوان سرپرست مهمانشهر معرفی گردید.

مدیر کل امور اتباع از مراکز آموزشی بهداشتی فرهنگی اشتغال زایی بازارچه کتابخانه و...در این مرکز بازدید نمودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۱۹۱