.
بازدید از منطقه مرزی دوغارون
بازدید از منطقه مرزی دوغارون


مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی روز سه شنبه مورخ ۱۶ بهمن ماه به اتفاق آقای عجمی مدیر کل اسبق این اداره کل و کارشناسان مربوطه از منطقه مرزی دوغارون بازدید نمودند و از نزدیک در جریان روند ورود و خروج اتباع افغانستانی مجاز و غیر مجاز در مرز دوغارون قرار گرفتند.

ایشان همچنین در محل دفتر نمایندگی کمیساریای عالی پناهندگان دوغارون حضور یافته و با اقدامات و خدمات این نهاد بین المللی در مرز دوغارون آشنا شدند و علاوه بر آن خدمات ارائه شده به بازگشت کنندگان در مرکز آموزش آگاهی از خطرات مین و کلینیک بهداشتی درمانی دوغارون را مشاهده و با فعالیتهای مراکز یاد شده و نحوه همکاری های نمایندگی اداره کل امور اتباع در تایباد با سایر سازمانهای مربوطه در منطقه مرزی دوغارون آشنا شدند.

آقای قاسمی مسئول نمایندگی اداره کل امور اتباع در تایباد گزارشی در خصوص روند پذیرش ساماندهی و خروج اتباع افغانستانی مجاز و غیر مجاز در قالب طرح مشترک بازگشت خودانگیخته و مطرودین ارائه نمود و بیان داشت کارکنان این مجموعه بعنوان مرزبانان ج.ا.ا با در نظر گرفتن شرایط سخت کاری و برخی چالشهای موجود در منطقه مرزی بصورت شبانه روز در حال انجام ماموریتهای سازمانی و سیاستهای ابلاغی اداره کل امور اتباع خارجی خراسان رضوی می باشند.

مدیر کل امور اتباع خارجی استان در جمع کارکنان نمایندگی این اداره کل در تایباد ضمن قدردانی از زحمات و تلاشهای صادقانه و خالصانه کارکنان این مجموعه در مرز دوغارون اظهار داشتند نوع کارکرد پرسنل اداره کل امور اتباع و نمایندگی تایباد با کمترین توقع و بالاترین سطح استاندارد قابل تحسین است و در این ارتباط تعاملات و درک متقابل و نوع خدمت نشان از حسن همکاری و هم افزایی آنها با سایر سازمانهای مستقر در مرز دوغارون می باشد.

مدیر کل امور اتباع افزودند خلوص نیت کارکنان اداره کل امور اتباع کارکرد اداری آنها را بهبود و فزونی نموده و در این ارتباط یادآور شدند فرصت خدمت کم و حجم کار بدلیل ماموریتهای سازمانی و بازنگری فرایندها بسیار زیاد است .

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۷۸