.
توزیع بسته های بهداشتی
توزیع بسته های بهداشتی


در راستای ارائه خدمات حمایتی به معلولان جامعه پناهنده توزیع و پخش بسته های بهداشتی در میان ۶۰ تن از کم توانان جسمی و ذهنی ۳ تا ۱۶ سال پناهنده در روز پنج شنبه 18 بهمن در باشگاه معلولین غدیر مشهد انجام شد.
در این مراسم که معاون، مسول اداره سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و مسئول واحد سیاسی و روابط بین الملل اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی و همچنین مسئول بخش حمایتی از دفتر مشهد کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و همکارانشان حضور داشتند، ضمن بررسی مشکلات جمعی از خانواده های پناهنده دارای معلولین جسمی و حرکتی تعداد 60 بسته بهداشتی بین آنان توزیع شد.

 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۱۲۲