.
آغاز طرح آمایش ۱۴ و طرح ارتقای سلامت پناهندگان از پایان فروردین ماه ۹۸
آغاز طرح آمایش ۱۴ و طرح ارتقای سلامت پناهندگان از پایان فروردین ماه ۹۸


در راستای قانونمند نمودن حضور اقامت و تردد پناهندگان دارنده کارت های آمایش معتبر ساکن استان طرح آمایش مرحله چهاردهم از تاریخ ۳۱ فروردین ماه۹۸ آغاز خواهد گردید و واجدین شرایط ضمن مراجعه به دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی و دریافت فرم های مراقبت های بهداشتی به پایگاههای بهداشتی در محدوده سکونت خود معرفی و پس از انجام اقدامات بهداشتی جهت ادامه روند اجرایی طرح آمایش ۱۴ مجدداً به دفاتر خدمات اقامت مراجعه می نمایند
مدیرکل امور اتباع خراسان رضوی در این جلسه مشترک که با حضور نماینده دانشگاه علوم پزشکی مشهد و انجمن صنفی دفاتر خدمات و اقامت اشتغال اتباع خارجی و کارشناسان اداره کل امور اتباع روز دوشنبه ۲۰ اسفندماه ۹۷ در محل این اداره کل برگزار شد بیان داشتند هماهنگی و پیگیری های لازم با دستگاه های ذیربط در حال انجام می‌باشد و برنامه ریزی لازم در استان برای اجرای مطلوب طرح آمایش ۱۴ و طرح ارتقای سلامت پناهندگان از پایان فروردین ماه ۹۸ در حال پیگیری می باشد.
ایشان اشاره داشتند بخش دیگری از اجرای طرح آمایش ۱۴ در مهمانشهر تربت جام با ظرفیت بیش از ۴۰۰۰ نفر جمعیت پناهنده  پایان فروردین ماه ۹۸ متناسب با فرآیند اجرایی در مرکز استان به اجرا در خواهد آمد و همچنین مرحله سوم این طرح نیز اجرای طرح ارتقای سلامت همزمان با طرح آمایش ۱۴ در حاشیه شهر مشهد متناسب با ظرفیت های جمعیتی اتباع خارجی با مراجعه به منازل آنها در حال برنامه‌ریزی است

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۸۵۸