.
تشکل اتاق فکر سرمایه گذاران و کارآفرینان افغانستانی و موسسات خارجی
تشکل اتاق فکر سرمایه گذاران و کارآفرینان افغانستانی و موسسات خارجی


در راستای سیاست‌های اجرایی، راهبردها و برنامه‌های اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در بهره‌مندی از ظرفیت‌های بالقوه جامعه مهاجر و پناهنده ساکن در کشور اولین جلسه اتاق فکر سرمایه‌گذاران و کارآفرینان افغانستانی با موسسات و تشکل‌های فعال در حوزه پناهندگان در روز شنبه مورخ 8 اردیبهشت ماه در محل اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی برگزار شد.
در این نشست که با حضور جمعی از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان افغانستانی - به نمایندگی از جامعه تجار و سرمایه گذاران – سرپرست و کارشناسان دفتر مشهد کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، مسئول و کارشناسان موسسه جمعیت بهبودیافتگان، مسئول و کارشناسان موسسه ریلیف اینترنشنال و با مدیریت و ابتکار اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی برگزار شد، راهکارهای نحوه استفاده از ظرفیت سازمان‌ها و موسسات فعال در حوزه آموزش و معیشت پناهندگان برای برگزاری دوره‌های کارآفرینی و ارتقای سطح معیشتی جامعه پناهنده ساکن در کشو براساس نیازهای واقعی جامعه پناهنده و بخصوص با نگاه به بازار و شرایط کسب و کار کشور افغانستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این جلسه سازوکارهای ایجاد چرخه آموزش، اشتغال و بازگشت بعنوان یکی از برنامه های اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی بررسی و بر طراحی دوره های آموزشی متناسب با نیازهای بازار کار بویژه بازار کار افغانستان تاکید شد.

   

 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۱
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۱۶۶