.
حضور دکتر محمودی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در دومین روز برگزاری همایش کمیته هماهنگی ادارات کل امور اتباع منطقه ۵ کشور
حضور دکتر محمودی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در دومین روز برگزاری همایش کمیته هماهنگی ادارات کل امور اتباع منطقه ۵ کشور


دکتر محمودی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ضمن حضور در دومین روز برگزاری همایش کمیته هماهنگی ادارات کل امور اتباع منطقه ۵ کشور با تشکر از برگزار کنندگان این همایش به اهمیت و ضرورت تداوم جلسات مربوطه با هدف تعامل بیشتر بین دستگاهی و هم فکری و همدلی سازمانهای عضو کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی اشاره داشتند و بیان نمودند در سال جاری پیگیری مجدانه برای ساماندهی اتباع خارجی غیر مجاز در دست برنامه ریزی است.
ایشان همراهی وزارت امور خارجه و سفارتخانه های ج.ا.ا در کشورهای همسایه را در راستای مطلوبتر ساماندهی اتباع خارجی غیر مجاز جهت انعکاس مشکلات و پیگیری مطالبات مربوطه از طرف های مسئول در کشورهای همسایه مورد تاکید قرار دادند.
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در حاشیه این همایش به آغاز مراحل اجرایی طرح آمایش ۱۴ پناهندگان در کشور اشاره نمودند.
طرح آمایش ۱۴ پناهندگان از تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه سال ۹۸ با هدف به روز رسانی مدارک هویتی پناهندگان آغاز خواهد شد و اطلاع رسانی لازم برای مشارکت به موقع پناهندگان در این طرح انجام می شود و در مصاحبه با خبرنگار صدا و سیمای خراسان رضوی تاکید بر حضور واجدین شرایط در طرح آمایش ۱۴ گردید.

   

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۱
منبع پرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
تعداد بازدید : ۳۴۵